#MIRKOWYZWANIE

zasady

ZASADY MIRKOWYZWANIE EDYCJA XIX JESIEŃ 2023!

1. Głównym celem inicjatywy jest mobilizacja społeczności portalu wykop.pl.

2. Za przebieg, koordynowanie projektem odpowiedzialni są organizatorzy: @FHA96, @faramka, @cytmirka

3. Udział w zabawie może wziąć każdy, kto spełnia 3 warunki zabawy:

- nie jest wpisany na czarną listę zabawy,

- posiada niezbanowane konto na portalu wykop.pl oraz

- ma włączoną możliwość odbierania prywatnych wiadomości.

4. Uczestnictwo jest bezpłatne, a koszty mogą być związane wyłącznie z wykonaniem konkretnego zadania.

5. Proces rejestracji polega na dodaniu komentarza we wpisie startowym, potwierdzającego chęć uczestnictwa np. "Zapisuję się/Zgłaszam się". Usunięcie komentarza jest równoznaczne z anulowaniem uczestnictwa.

6. Uczestnik do momentu zakończenia zapisów może wycofać się zabawy bez ponoszenia konsekwencji, poprzez wysłanie prywatnej wiadomości do organizatora.

7. Po zakończonych zapisach, w wyznaczonym terminie uczestnik otrzymuje prywatną wiadomością wylosowany zestaw.

8. Zestaw zawiera trzy zadania o zróżnicowanym stopniu trudności i różnej tematyce.

9. Uczestnik ma za zadanie wybrać przynajmniej jedno z dostępnych zadań, wykonać je, a następnie udokumentować swoje doświadczenie, dołączając zdjęcie lub film.

10. Relację należy opublikować na mikroblogu, dodając oficjalny hashtag akcji #mirkowyzwanie, ale nie później niż do godziny 23:59 dnia 9 listopada 2023 roku.

11. Uczestnik, po otrzymaniu zadań w odpowiedzi na wiadomość, ma możliwość poproszenia o jednorazową wymianę zestawu w ciągu 72 godzin.

12. Po dokonaniu wymiany zestawu na inny, nie ma możliwości powrotu do wcześniejszego zestawu.

13. Brak dodania relacji lub niezaakceptowanie zadania przez organizatora skutkuje umieszczeniem uczestnika na czarnej liście zabawy.

14. Organizatorzy mogą zdecydować się na odrzucenie relacji w przypadku, gdy wystąpi którykolwiek z poniższych przypadków:

- relacja nie zawiera wymaganych elementów, na przykład brakuje dowodu realizacji,

- uczestnik nie wykonał zadania zgodnie z opisem.

- uczestnik wykonał inne zadanie niż to, które zostało mu przydzielone.

15. Terminy, o których informuje organizator wraz ze startem edycji są ostateczne, nie ma możliwości ich przedłużenia.

16. Etapy i obowiązujące terminy:

› Rejestracja: 20.10.2023 - 24.10.2023

› Losowanie i wysyłka zadań: 25.10.2023

› Czas na realizację: 25.10.2023 - 09.11.2023

› Podsumowanie: 25.11.2023